Yhteisvastuukeräyksen kohteet 2016

Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2016 tuotosta 60 % jaetaan kansainväliseen diakoniaan Kirkon Ulkomaanavun kautta, 20 % kotimaiseen erityiskohteeseen, 10 % keräävän seurakunnan valitsemalle kohteelle ja 10 % Kirkon diakoniarahastolle, josta annetaan avustuksia vähävaraisille seurakuntien hakemusten perusteella.

 

Ulkomainen kohde on Uganda

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60 prosenttia käytetään Kirkon Ulkomaanavun välityksellä kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun. Vuoden 2016 kohteena on Uganda. Varoilla tuetaan paikallisille nuorille sekä Kongon pakolaisille Rwamwanjan pakolaisleirille rakennettavaa ammattikoulua.

Perinteisen pakolaisleirin sijaan Rwamwanja on valtavan maalaiskylän kaltainen alue, jolla pakolaiset ja paikalliset asuvat yhdessä. Yhteensä Rwamwanjan leirissä asuu noin 60 000 pakolaista. Lisää saapuu noin 500 ihmisen viikkotahdilla.

Maailman köyhimpiin valtioihin kuuluvassa Ugandassa vain 2 prosenttia kansalaisista saa ammattikoulutuksen. Väestö on ikärakenteeltaan maailman toiseksi nuorin.

Rwamwanjan pakolaisleirillä nuorilla ei ole mahdollisuutta opiskella tai tehdä töitä. Ammattikoulutus antaa kovia kokeneille nuorille toivon uudesta alusta.

Keräysvaroja käytetään myös pitkäjänteiseen kehitysyhteistyöhön Haitissa, Keski-Afrikan tasavallassa, Lähi-idässä ja Myanmarissa.

 

Kotimaankohteena partiolaisten hanke

Partiolaisten hankkeella käynnistetään toimintaa, jossa syrjäytyneitä ja syrjäytymisuhan alla olevia lapsia ja nuoria autetaan partiotoiminnan avulla. Hankkeessa koulutetaan myös partiojohtajia eri vammaisryhmien kanssa työskentelyyn.

Yhteisvastuukeräyksen ulkomaisena esimerkkikohteena vuonna 2016 on Kirkon Ulkomaanavun Mosambikin maaohjelma, jossa tuetaan erityisesti lasten ja nuorten parissa tehtävää työtä.

 

Yhteisvastuukeräys 2016 käynnistyy sunnuntaina 7.2.2016 kirkossa jumalanpalveluksella.

Yhteisvastuu onnistui edistämään saattohoidon kehitystä

Suomalaiset lahjoittivat Yhteisvastuukeräykselle tänä vuonna 3 944 588,33 euroa. Varoilla parannetaan saattohoitoa Suomessa ja turvataan ihmisoikeuksia Guatemalassa.

̶ Yhteisvastuukerääjät ovat tehneet jälleen kerran upean tuloksen. Raha on kuitenkin vain yksi kampanjamme aikaansaannoksista, Yhteisvastuun keräysjohtaja Tapio Pajunen muistuttaa. Kampanjan nostattaman vilkkaan keskustelun seurauksena palvelujen puutteista ja hoidon saatavuuden sattumanvaraisuudesta on tultu paremmin tietoisiksi. Useilla alueilla on jo käynnistynyt uusia saattohoidon kehittämishankkeita. Myös saattohoidon osuutta alan koulutuksissa tullaan lisäämään. Toivon, että onnistuimme myös raottamaan kuolemaan liittyvän tabun verhoa ja avaamaan tietä avoimelle keskustelulle vaikeasta aiheesta, Pajunen sanoo. ̶ Tehtävää on kuitenkin vielä paljon, jotta kykenemme varmistamaan jokaiselle oikeuden ihmisarvoiseen elämän loppuvaiheen hoitoon.

Helsingin Tuomiokirkkoseurakunta sekä jäsenmäärältään puolet pienempi Forssan seurakunta kasvattivat molemmat keräystulostaan reilut 60 %. ̶ Vakiintuneiden keräystapojen rinnalla kokeilemme joka vuosi jotain uutta. Tänä vuonna uutuutena oli muun muassa avointen ovien ilta hautaustoimistossa, jossa paikalla oli sairaalapappi kohtaamassa tulijoita. Saattohoito-teema ilmeisesti herätti ihmisissä myös halun osallistua keräykseen jopa huomattavin yksityislahjoituksin, kertoo diakoni Satu Pöllänen Forssan seurakunnasta. ̶ Työntekijämme sekä partiolaiset osallistuivat innolla lipaskeräykseen. Lisäksi kolehteja kerättiin Yhteisvastuulle aiempaa enemmän ja kolehtituotot kasvoivat, Yhteisvastuukeräystä Helsingin Tuomiokirkkoseurakunnassa koordinoiva kansainvälisen työn sihteeri Natasha Vaalgamaa lisää.

Suomessa yhteisvastuuvaroin luodaan valtakunnallinen saattohoidon osaamisverkosto. Keräyksen tuotolla kuolevien parissa työskenteleville järjestetään saattohoitokoulutusta sekä perustetaan saattohoidon tuki- ja neuvontajärjestelmä ammattihenkilöstön sekä potilaiden ja omaisten tarpeisiin.

Guatemalassa Yhteisvastuu tukee alkuperäiskansojen parissa tehtävää ihmisoikeustyötä. Yhteisöjä koulutetaan tiedostamaan ja vaatimaan oikeuksiaan omaan kieleen, kulttuuriin ja maahan. Lisäksi ehkäistään perheväkivaltaa ja tuetaan yhteisöjä kehittämään toimeentuloaan. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

Keräystilitys luovutettiin 21.10. keräyksen suojelijalle, tasavallan presidentti Sauli Niinistölle. Tuotto jaetaan Kirkon Ulkomaanavun kehitysyhteistyön ja katastrofiavun (60 %), TERHO-säätiön (20 %), Kirkon diakoniarahaston ja hiippakuntien (10 %) sekä seurakuntien diakoniatyön (10 %) kesken.