Hautojen hoito

Ikaalisten seurakunnan hautainhoitorahasto ottaa maksua vastaa hoidettavakseen hautoja 1-20-vuoden jaksoille. Kukkahoitoja tehdään enintään 10-vuoden jaksolle, 20-vuoden hoito on perushoito monivuotisin kukin. Hoitovaihtoehdot sisältöineen selviävät alempana olevasta haudanhoitohinnastosta.

Kun hauta halutaan antaa seurakunnan hoidettavaksi, otetaan yhteys hautausmaan toimistoon, jossa tarkistetaan haudan tiedot ja asiakkaan yhteystiedot. Hoitohinta määräytyy hautarekisteriin merkityn leveyden mukaisesti. Sovitusta hoidosta lähetetään tarjouslasku, jonka maksamalla hoitosopimus astuu voimaan. Kun sovittu hoitokausi on kulunut umpeen, lähetetään kevättalvella uusi tarjous vastaavanlaisesta hoidosta siihen osoitteeseen, jonka asiakas on ilmoittanut.

Ikaalisten seurakunta istuttaa hoidossa oleville haudoilleen seurakuntapuutarhurin suunnitelman mukaiset kukat. Pääkukkien määrä yksittäisellä haudalla on normaalisti yksi enemmän kuin haudan leveys metreinä ja reunakukkia on yleensä 5 kappaletta. Kukkien valinnassa kiinnitetään huomiota niiden kauneuden ohella myös siihen, miten hyvin ne tulevalla istutuspaikallaan viihtyvät. Kasvitautien leviämistä pyritään estämään sillä, että samalla haudalla ei käytetä joka vuosi samanlaisia kukkia. Yleensä kokonaisella osastolla on sama kukkalaji, mikä lisää alueen näyttävyyttä ja helpottaa hoitotoimia. Varsinainen hoitokausi on 1.6 - 31.8, mutta haudoilla tehdään kunnostustoimia jo toukokuun alkupuolelta lähtien. Istutukset tehdään yleensä kesäkuun toisella viikolla.

Lisätietoja hoitohaudoista antaa seurakuntasihteeri Tarja Rae p. 03454000 ma-ke klo 9-12.

HAUDANHOITOHINNASTO  2024

 

 

Peruskunnostusmaksu                                 36,00 €

  • peritään, kun hauta ensimmäisen kerran, välivuosien tai kesäkastelun jälkeen tulee srk:n hoitoon
  • voidaan tilata myös omaisten itse hoitamalle haudalle
  • sisältää kukkapenkin muokkaamisen, lannoituksen, puutarhaturpeen lisäämisen ja hiekkapinnan siistimisen

 

Haudan kesähoito, 5-vuoden hoito ja 10-vuoden hoito

     Hinta määräytyy haudan leveyden ja hoitosopimuksen pituuden perusteella seuraavasti:

 

 

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

6 m

7 m

1 v

84 €

97 €

110 €

122 €

135 €

143 €

152 €

5 v

420 €

485 €

550 €

610 €

675 €

715 €

760 €

10 v

865 €

1000 €

1133 €

1256 €

1390 €

1473 €

1565 €

 

  • hoitoon sisältyy:

- kukkapenkin muokkaus, lannoitus ja kesäkukat, sekä niiden hoito ja kastelu

- ruohojen saksiminen muistomerkin edestä

- hiekkapinnan siistiminen

 

Perushoito 20 vuotta

                 nurmipintainen hauta                  500,00 €

                 reunakivellinen hauta                 1000,00 €

  • hoitoon sisältyy ruohojen saksiminen sekä rikkaruohojen poistaminen, reunakivellisillä haudoilla myös hiekkapinnan siistiminen
  • hoito suoritetaan n. kahden viikon välein kesä-elokuun ajan
  • perushoitoon voidaan liittää seurakunnan valitsemien perennoiden istutus. Perennaistutuksen hinta on peruskunnostusmaksu 36 € + 5 €/perenna, sisältäen myös kastelun istutusvuonna.

 

Hoito ja kastelu ilman kukkia                     72,00 €

  • hoitoon sisältyy:

- kukkapenkin muokkaus, lannoitus sekä asiakkaan tuomien kukkien hoito ja kastelu

- ruohojen saksiminen muistomerkin edestä

- hiekkapinnan siistiminen

 

Kesäkastelu                                                  50,00 €

    -     hoitoon sisältyy haudalla olevien kasvien kastelu 2-3 kertaa työviikon aikana

 

 

HUOM!

Hoitoihin ei sisälly muistomerkin suoristusta tai kunnossapitoa. Muistomerkin suorassa pysymisen valvonta on asiakkaan vastuulla. Ulkonäön lisäksi kyse on myös työntekijöidemme työturvallisuudesta. Mikäli muistomerkki on hoitosopimuksen alkaessa tai sen kuluessa huomattavasti kallellaan, seurakunta suoristuttaa sen asiakkaan laskuun.