Vihki- eli toimituskeskustelu

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Large
Nuori pari keskustelee papin kanssa. Kuva: Aarne Ormio

Vihkipappi tapaa hääparin yleensä jo ennen vihkitilaisuutta. Papin kanssa tutustutaan, keskustellaan avioliiton merkityksestä ja rakkaudesta sekä käydään läpi vihkimiseen liittyviä asioita ja avioliittolakia. Myös vihkimiseen sisältyvät Raamatun tekstit valitaan papin kanssa. Papin kanssa voi keskustella myös esimerkiksi sukunimen valinnasta.

Vihkimisilmoituslomake

Pappi ilmoittaa vihkimisestä väestötietojärjestelmään vihkimisilmoituslomakkeella. Lomake täytetään alustavasti vihkikeskustelussa. Pappi allekirjoittaa sen vihkimisen jälkeen.

Vihkimisilmoituslomake sisältää todistuksen tehdystä esteidentutkinnasta (esteettömyystodistus). Kotiseurakunnassaan vihittäville pappi tuo esteettömystodistuksen tapaamiseen. Muualla vihittävät ottavat kirkkoherranvirastosta tai maistraatista saadun esteettömyystodistuksen mukaan keskusteluun.
Lisäksi vihkimisilmoituslomake sisältää mahdollisen muutoksen sukunimessä sekä kahden täysi-ikäisen todistajan nimet. Todistajat voivat olla esimerkiksi vihkiparin sukulaisia tai ystäviä, jotka ovat myös vihkimisessä läsnä.

Nimien ilmoittaminen eli kuulutukset

Vihkikeskustelussa sovitaan papin kanssa, ilmoitetaanko avioliittoaikomuksesta seurakunnan jumalanpalveluksessa, seurakunnan lehdessä tai muissa kirkollisissa ilmoituksissa. Jos nimien ilmoittamista ei halua, on tärkeää kertoa papille asiasta.

Perinteisesti vihkiparin avioliittoaikomus eli kuulutukset luetaan sunnuntain jumalanpalveluksessa, missä seurakunta rukoilee avioliiton puolesta. Kihlaparit sukulaisineen osallistuvat usein tähän jumalanpalvelukseen.

Vihkitoimituksen harjoitus

Papin kanssa voi harjoitella vihkitoimitusta etukäteen. Vihkiharjoituksessa voi olla läsnä muitakin, esimerkiksi bestman ja kaaso tai muita henkilöitä, joilla on jokin tehtävä vihkitilaisuudessa. Mahdollisesta vihkimisharjoituksesta tulee sopia papin kanssa erikseen.