Diakoniatyöntekijän virka haettavana

22.8.2018 08.00

Haemme virkaan oma-aloitteista, hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot omaavaa itsenäiseen työskentelyyn pystyvää diakonian ammattilaista. Työalavastuu on laaja-alainen, mutta painopisteenä on uudenlaisen toiminnan kehittäminen vanhustyössä tarkoittaen vapaaehtoistoimintaa sekä etsivää ja kokoavaa vanhustyötä. Virkaan kuuluu myös rippikouluryhmän ohjaajana toimiminen vuosittain. Viranhaltijalta edellytetään mahdollisuutta käyttää omaa autoa työssään.

Tehtävään vaaditaan piispainkokouksen hyväksymä diakonian virkatutkinto (AMK). Virkaan valittavan on oltava Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan valitulta edellytetään KL 6:33 §:n mukaisen rikosrekisteriotteen ja KL 6:16 §:n mukaisen lääkärintodistuksen (T-lomake) esittämistä. Virassa sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Viran lähtöpalkka on 2203,61.

 

Lisätietoja antavat:

diakonissa Päivi-Riitta Koivisto 044 7440041

vt. kirkkoherra Juha Aila 044 7440040

« Uutislistaukseen