Kirkkoherran virka haettavana

18.8.2018 10.20

Ikaalisten seurakunnan kirkkoherran virka tuli avoimeksi, kun kirkkoherra Esko Mattila irtisanoutui kirkkoherran virasta 3.7.2018 lukien. Koska Ikaalisten seurakunta oli mukana yhteistyöselvityksessä, joka toteutuessaan olisi johtanut rakenteellisiin muutoksiin 1.1.2019 lukien, päätti tuomiokapituli, että Ikaalisten seurakunnan kirkkoherran virkaa ei julisteta haettavaksi ennen 1.6.2018.

Koska yhteistyöselvitys ei johtanut rakenteellisiin muutoksiin, päätti tuomiokapituli 21.3.2018 § 91 pyytää Ikaalisten seurakunnalta lausuntoa kirkkoherran vaalitavasta ja kirkkoherran viran erityisistä tarpeista.

Ikaalisten seurakunnan kirkkovaltuusto on päättänyt 31.5.2018 § 25 esittää, että Ikaalisten seurakunnan kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto. Perusteluina vaalitapaan seurakunta esittää seuraavaa: ”Syksyllä 2018 järjestetään seurakuntavaalit, jotka kuormittavat vaalilautakuntaa ja siten olisi mielekästä järjestää kirkkoherran vaalit hallinnollisesti kevyemmin. Lähekkäin järjestettävät välittömät vaalit ovat myös haasteelliset siinä miten ihmisten mielenkiintoa pidetään yllä vaaleja kohtaan. Ikaalisten seurakunta on muiden seurakuntien tapaan suurien haasteiden edessä ja välillinen vaalitapa antaa välitöntä vaalitapaa paremman mahdollisuuden selvittää virkaan hakijoiden osaamista ja näkemystä suhteessa olemassa oleviin haasteisiin.” Lausunnossaan kirkkovaltuusto ei lausu mitään kirkkoherran viran erityisistä tarpeista.

Esitys Tuomiokapituli julistaa haettavaksi Ikaalisten seurakunnan kirkkoherran viran 14.9.2018 klo 15.00 mennessä. Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto.

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Tehtävään haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella. Toissijaisesti hakemuksen voi lähettää osoitteeseen: Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, Eteläpuisto 2 C, 33200 Tampere tai sähköposti: tampere.tuomiokapituli@evl.fi. Hakemukseen on liitettävä nimikirjaote ja lääkärintodistus.

« Uutislistaukseen